header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

Vragen over het Coronavirus
corona rivm

Vragen en antwoorden postmortale zorgverlening (van wassen, opbaren t/m condoleance) incl. update
Vragen en antwoorden voor beroepskrachten in de uitvaartbranche                                   

Naar overige informatie over het Coronavirus, de uitvaart en de uitvaartbranche (overzicht) met dank aan vakblad Uitvaart

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer
Persbericht
Thanatopraxie
Na een voorbereiding van ruim twee jaar wordt een nieuwe, landelijke en branchebrede thanatopraxie organisatie ingericht. Onder regie van het ministerie van VWS startten in april 2017 gesprekken om in kaart te brengen welke organisaties zich bezighouden met thanatopraxie. Geleidelijk ontstond een brede wens voor één landelijk kwaliteitsbewakende instelling, dat ook werd onderschreven door de overheid.

Het Ministerie van VWS bracht de beroepsgroep bijeen door te starten met gesprekken met diverse partijen uit de uitvaartzorgsector. Na het instellen van een drietal commissies werden er stappen gezet en kon als eerste succes de vaststelling van de eindexamentermen (kwaliteitseisen) voor thanatopraxie worden genoemd. Een tweede commissie werd ingesteld voor het geven van aanbevelingen die de organisatiestructuur schetst voor het bereiken van deze kwaliteit. Een centrale registerregistratie bij een landelijke beroepsinstelling is er een van.
Daarbij wordt ook een aanbeveling gedaan voor de geldigheidsduur van een diploma of registerregistratie en worden de bekwaameisen gesteld voor registratieverlenging na ommekomst van de geldigheidsduur. De derde commissie werd belast met het ineenschuiven van de resultaten van de eerste en tweede commissie om te komen tot een adequate nieuwe bedrijfsorganisatie. Nadat deze was geschetst, ging de beroepsgroep op zoek naar kandidaten voor dit nieuw bestuur. Vanuit de actieve branche werd Niels Schermel uit Amsterdam voorgedragen. Met zijn bedrijf is hij gespecialiseerd in post mortum zorg. De tweede kandidaat die een positie in dit nieuw bestuur heeft aanvaard is Gert-Jan Kleinrensink (hoogleraar anatomie in het Erasmus MC Rotterdam). Deze nieuw toegetreden bestuursleden zullen onder de bestaande naam Nederlands Instituut voor Thanatopraxie (NIT) de organisatie verder inrichten. Een tweetal bestuursleden van het ‘oude’ NIT-bestuur, te weten George Maat en Hans Heikoop, treedt binnenkort af. Dit betekent dat van het oorspronkelijk driehoofdig NIT-bestuur alleen Evert de Niet zijn positie behoudt. Het nieuw NIT-bestuur geeft vorm aan een eerste aanzet tot de zo gewenste branchebrede en landelijke kwaliteitsbewakende thanatopraxie instelling.

veel geraadpleegde onderwerpen

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartzorgwijzer is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief