Persbericht
Corona

Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste maatregelen voor de uitvaart... 1. Thuisopbaring. 2. Groepsgrootte. 3. Condoleance. 4. Condoleance met meer mensen in een 24-uurskamer. 5. Condoleancebijeenkomst in een uitvaartcentrum. 6. Bezoek aan rouwkamers. 7. Afscheidsgelegenheid buiten organiseren. 8. Nederland in reizen voor een uitvaart. 9 Vergoeding van het ministerie van BZK bij extra kosten voor rouwvervoer .....

Rondom corona zijn strenge coronamaatregelen van kracht. Het doel is het aantal besmettingen terug te brengen en de verspreiding van met name de nieuwe Britse variant van Covid-19 af te remmen. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste maatregelen voor de uitvaart.

Thuis uitvaarten bespreken
Met ingang van 5 juni wordt het maximumaantal personen voor thuisbezoek verhoogd naar 4 per dag. Uitvaartverzorgers kunnen van die verruiming gebruik maken om thuis met enkele familieleden de uitvaart bespreken. Het is uiteraard aan de uitvaartverzorger om daarover verstandige keuzes te maken.
Thuisopbaring
Om een thuisopbaring mogelijk te maken mogen meerdere mensen in huis komen. De overledene kan dus thuis opgebaard worden. Afscheid nemen van de overledene in de thuissituatie kan - in verband met het maximumaantal personen dat thuis ontvangen mag worden - alleen door de bewoners van dat huis, plus vier andere personen per dag.

Groepsgrootte

Het maximum aantal personen dat bij een uitvaartplechtigheid en nazit aanwezig mag 100 personen zijn.
Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand (kunnen) houden en een vaste zitplaats hebben. Daarnaast moet iedere bezoeker zich aanmelden en krijgt hij of zij bij aankomst een gezondheidscheck.
Voor het maximaal aantal aanwezigen tellen niet mee:
- Personeel van de uitvaartonderneming;
- Geestelijke medewerkers;
- Medewerkers van de begraafplaats of het crematorium.

Condoleance
In de thuissituatie mogen per 5 juni maar vier personen ontvangen worden.
Als de condoleance en de uitvaartplechtigheid op dezelfde locatie georganiseerd worden - bijvoorbeeld in een uitvaartcentrum of een crematorium - verandert er op 5 juni aanstaande niets: het maximumaantal bezoekers (mits 1,5 meter afstand gehouden kan worden) blijft 100. Ook blijft gelden dat bezoekers een vaste zitplaats moeten hebben en dat bij verplaatsing een mondkapje gedragen moet worden; op de zitplaats mag het mondkapje af.. Ook mag dan geen hapje en drankje worden geserveerd.

Condoleance met meer mensen in een 24-uurskamer?
Nee, een 24-uurskamer wordt gezien als het verlengde van de thuissituatie: dus maximaal 2 bezoekers van buiten het gezin (dat de sleutel heeft), per dag.

Condoleancebijeenkomst in een restaurant?
Met ingang van 5 juni mogen restaurants weer gasten binnen ontvangen. Vanaf die datum kunnen in horecalocaties weer condoleances plaatsvinden en kan daarbij een hapje en drankje geserveerd worden. Er geldt voor binnenhoreca (mits 1,5 meter afstand gehouden kan worden) een maximum van 50 personen en dat maximum geldt ook rond uitvaarten. Ook de overige voor de horeca geldende regels zijn van toepassing.
Door horecalocaties kan worden afgeweken van het maximum van 50 gasten als er wordt gewerkt met coronatoegangsbewijzen (negatieve test). Dan mag de maximale capaciteit van de zaal worden benut, mits de 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd.

Geen grote zalen
Voor theaterzalen, poppodia, concertzalen e.d. waar normaliter meer dan 1000 personen in passen, mogen vanaf 5 juni maximaal 250 personen geplaatst worden op 1,5 meter. Vanuit het ministerie van BZK wordt aangegeven dat dit niet van toepassing is op uitvaarten.

Bezoek aan rouwkamers
Ook wie in de avonduren een bezoek wil brengen aan een 24-uursrouwkamer mag daar maximaal 2 bezoekers van buiten het gezin (dat de sleutel heeft) ontvangen per dag

Afscheidsgelegenheid buiten organiseren.
Nee, dat mag niet, voor activiteiten buiten geldt een maximum van 4 personen. Informeer, als overwogen wordt een erehaag te vormen, of de betreffende veiligheidsregio daar toestemming voor geeft.

Nederland in reizen voor een uitvaart
Per 1 juni 2021 is de wet Quarantaineplicht voor inreizigers uit hoogrisicogebieden en de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen (testwet), in werking getreden. Vanaf die datum geldt voor reizigers uit zeer hoogrisicogebieden een quarantaineplicht en een testplicht. De quarantaineplicht is niet van toepassing op personen die inreizen voor het bijwonen van een uitvaart. Voor wie Nederland inreist om een uitvaart bij te wonen en komt uit een hoogrisicogebied of zeer hoogrisicogebied, geldt wel dat hij maximaal 72 uur voor aankomst negatief moeten zijn getest met een PCR-test. Ten aanzien van personen afkomstig uit laagrisicogebieden geldt geen quarantaine- en testverplichting. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina over reizen van de Rijksoverheid.

Vergoeding van het ministerie van BZK bij extra kosten voor rouwvervoer
Soms krijgen nabestaanden extra kosten voor rouwvervoer, omdat hun dierbare vanwege het coronavirus naar een ander ziekenhuis werd overgeplaatst.
Betalen de uitvaartverzekering of de uitvaartverzorger deze kosten niet? Dan betaalt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze kosten. Hiervoor kunnen nabestaanden zich melden bij de Ombudsman Uitvaartwezen.


Met dank aan BGNU en Netwerk Uitvaartvernieuwers

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief